Wiele osób ubiegających się o posadę w danej firmie musi mieć dobrze skonstruowane CV. CV to życiorys, który zawiera w sobie najważniejsze informacje na temat naszej osoby. Warto pamiętać, że tego rodzaju dokument musi być całkowicie pozbawiony błędów ortograficznych, stylistycznych, gramatycznych. Bardzo istotne jest, aby CV zawierało tylko i wyłącznie najważniejsze informacje na nasz temat. Informacje zawarte w tego rodzaju dokumencie muszą być prawdziwe. Warto, aby był oparty na dokumentacji. Każda firma, która poszukuje pracownika na dane stanowiska zwraca szczególną uwagę na:

  • ukończone szkoły,
  • doświadczenie zawodowe na zajmowanym stanowisku,
  • dodatkowe kursy,
  • znajomość języków obcych oraz to na jakim są poziomie,
  • dodatkowych zdolności, umiejętności.

Wzór CV

Poprawny szablon CV powinien wyglądać następująco:

Imię i nazwisko kandydata starającego się o posadę w danej firmie

Dane osobowe:

Adres zamieszkania – ulica i numer domu,

Kod pocztowy oraz miejscowość,

Telefon kontaktowy,

Adres e-mail,

Wykształcenie:

W tym miejscu należy wpisać szkoły, które zostały ukończone. Poparte świadectwami ukończenia danej szkoły.

Doświadczenie zawodowe:

W tym miejscu należy po kolei wpisać daty firm, w których się pracowało oraz na jakim stanowisku. Zaczyna się od tych, które były najwcześniej, a kończy się na tych, które były najpóźniej lub, które trwają do chwili obecnej. Poparte  świadectwami pracy z poprzednich firm.

Umiejętności:

W tym miejscu szablon CV powinien zawierać informacje odnoście nabytych umiejętności, które mogą przydać się na stanowisku, o które kandydat się ubiega.

Kursy, szkolenia:

W tym miejscu należy wpisać dodatkowe kursy oraz szkolenia, które kandydat przeszedł (muszą być one poparte dokumentacją).

Znajomość języków obcych:

W tym miejscu należy wpisać informację na temat znajomości języków obcych oraz ich poziom umiejętności w mowie i piśmie.

Zainteresowania:

W tym miejscu kandydat umieszcza informacje odnoście swoich zainteresowań, pasji, hobby.

Na końcu CV należy umieścić odpowiednią klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.